Levering

Flygbild _Procurator _HK

Faste leveringsdager - trygghet for deg som kunde!

Procurators leveringskonsept bygger på faste leveringsdager til respektive kunder. Det betyr, at du kan planlegge dine innkjøp i god tid, hvilket gir trygghet og kontinuitet. Når vi samler dine bestillinger, spares det på transportomkostningene, og vi gjør alle miljøet en stor tjeneste. Forutsatt at varerne på din ordre er på lager, og at ikke noen andre leveringsvilkår er avtalt, får du dine varer på faste leveringsdager. Kontakt kundservice eller din salgskonsulent for informasjon om hvilke leveringsdager du har og når du senest skal bestille i forhold til disse.

Vårt hovedlager ligger i Jönköping i Sverige, og herifra sendes de fleste web-ordrer. Postnord er vår samarbeidspartner på leveringssiden. Vi har tre ukentlige avganger til Norge; mandag, tirsdag og torsdag.