Scott Safety

Scottsafety

Scott Safety er anerkjent som verdensledende innen design og produksjon av personlig verneutstyr og åndedrettsvern, inkludert pressluftapparater, masker med filter og med luftforsyning, gassdeteksjon,  varmesøkende kameraer samt hode-, hørsel- og øyevern. 

Over hele verden stoler tusener av arbeidere på Scott Safety hver eneste dag, fordi det å tilby trygghet strekker seg ut over å oppfylle industristandarder. Det betyr også å møte kundenes stadig skiftende behov og stadig mer krevende arbeidsmiljø. 

Produktlinjene fra Scott Safety tilbyr løsningen på sikkerhetskravene for mange arbeidsplasser, med beskyttelse mot miljøfarer som røyk, giftige gasser, brennbare gasser, fallende gjenstander, støy, slag og giftige branner. Produktene er utformet for å gi optimal beskyttelse, enkelhet i bruk, brukerkomfort, lave totale livsløpskostnader og enkelt vedlikehold. 

Icon

Se alla produkter fra varumärket Scott safety