Worksafe

Worksafe

Arbeidsklær og personlig verneutstyr er noe vi tar på alvor. Worksafe er blitt utviklet for kravene i ditt arbeidsmiljø, dine behov og forventninger.

Worksafe har fokus på funksjon, kvalitet og design. Vi utvikler produkter du trenger i din arbeidssituasjon. Det innebærer å proffteste produktene, noe som gir et unikt samarbeid for kontinuerlig forbedring. I sortimentet finnes hansker, klær, sko, øyevern, hørselvern og fallsikring.

Worksafe tilpasses også spesifikt etter nordiske forhold. Dette merkes i valget av kvalitet på material. Produktene skal helt enkelt fungere for ulike typer av vær og arbeidssituasjoner. Uten å gjøre avkall på nytenkende design.

 

Icon

Oppdag Worksafe du også – produktene for en bedre arbeidsdag!