Kontinuitetsplan under coronapandemi

Procurator kontinuitetsplan för leveranser under rådande Covid-19 pandemi

För att säkra leveranser under rådande pandemi av Covid-19; coronavirus har Procurator gått in i beredskapsläge gällande leveranser, lager och personal.

Vi har infört ytterligare skärpta procedurer och förhållningsregler för att säkra våra leveranser.

All personal iakttar de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat för god handhygien och minskad risk för smittspridning. Alla resor och fysiska möten inom Procurator har begränsats och digitala möten prioriteras.

Inga externa besökare tillåts in på lagret annat än i de fall reparation, service eller annan kritisk funktion krävs. Skulle vårt lager drabbas av smitta träder en färdig beredskapsplan ikraft. Även vår logistikpartner DSV har vidtagit strikta förhållningsregler för sin personal.

Under rådande omständigheter har Procurator fattat beslut att prioritera leveranser till samhällskritiska funktioner.

 

Butiker, säljstyrka samt kundservice tillgängliga som vanligt

Alla Procuratorbutiker samt Supplies Direct-butiker runtom i landet har fortsatt öppet med införda regler för hygienrutiner. Butikerna erbjuder trygga besök samt servicefunktionen 'Beställ & Hämta' av butiksvaror.

Likaså är vår säljstyrka och kundservice nåbar och arbetar för fullt med att besvara alla frågor.