Prisjustering

Tillfälliga priser på vissa produkter

Den globala efterfrågan på somliga skyddsprodukter och hygienartiklar har förändrats dramatiskt den senaste tiden på grund av coronapandemin.

Tillgång till råvaror, tillverkningsprocesser och leveranser är under enorm press vilket resulterar i ändrade priser från leverantörer och långa ledtider utom vår kontroll. Med anledning av det har vi varit tvungna att införa tillfälliga prisjusteringar på påverkade produkter.

Vi följer kontinuerligt prisutvecklingen på produkterna och justerar priserna i takt med att läget förändras. Så snart vi är tillbaka till normala produktionsvillkor återgår vi till normala priser igen.

Du har alltid möjlighet att avbryta din beställning och skicka produkterna i retur.

Vi vill även uppmärksamma dig på att vår kundtjänst i dagsläget inte alltid kan ange leveransbesked i dagsläget. Notera även att aktuell lagerstatus i vissa fall inte är korrekt.